امین نیکوبین

درباره من

دکتر امین نیکوبین
image

دانشیار گروه آموزشی مکاترونیک ( مکانیک ) @ دانشکده مهندسی مکانیک

کارشناسی، مهندسی مکانیک-جامدات، دانشگاه صنعتی اصفهان، 80 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 82 دکتری، مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 86...

محقق گوگل

(1400/9/15)

استنادات

1046

h-index

17

i10-index

23

مؤلفین همکار

15

اسکوپوس

(1400/9/13)

استنادات

690

مقالات

45

h-index

12

مؤلفین همکار

31

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1376-1380

کارشناسی

صنعتی اصفهان

1380-1382

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

1382-1386

دکتری

علم و صنعت ایران

تجارب

مهر 1397 تا کنون

مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1392-1397

مدیر گروه مکانیک

دانشگاه سمنان

مهارت ها

- طراحی و ساخت انواع تجهیزات مکانیکی

- مدل‎سازی و شبیه سازی انواع ربات‎ها، مکانیزم‌ها و سیستم‌های مکاترونیکی

- طراحی، ساخت و کنترل انواع ربات‎های صنعتی، ربات‎های خاص و سیستم‎های مکاترونیکی

آموزشی نرم افزارهای MATLAB، Solidworks،

- آموزش مدل‎سازی و شبیه سازی سیستم‏های رباتیکی و دینامیکی

- آموزش تئوری و عملی علم رباتیک (سینماتیک، دینامیک، طراحی مسیر و کنترل)

اولویت های پژوهشی

رباتیک

کنترل

میکرو/نانو سنسورها

دینامیک غیر خطی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Analysis of Optimal Dynamic Manipulation for Robotic Manipulator Based on Pontryagin’s Minimum Principle
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2020)
9321173001, ^امین نیکوبین*
High-fidelity hardware-in-loop simulation of tethered-wings based on discrete-time mechanics
MECHANISM AND MACHINE THEORY(2020)
9322173001, ^امین نیکوبین*
Proportional Integral Derivative Control of Fractional–order for a Quarter–vehicle Active Suspension System
ROMANIAN JOURNAL OF PHYSICS(2020)
9611521001, ^کاظم نوری*, ^امین نیکوبین
Zero-power balancing a two-link robot manipulator for a predefined point-to point task
JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2020)
9311173001, ^امین نیکوبین*, ^علی قدوسیان
Modeling and Stability Analysis of Aerially Towed Systems Using Geometric Computational Dynamics
JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS(2020)
9322173001, ^امین نیکوبین*
فضای کاری بهینه جابجایی دینامیکی برای ربات بازویی تک لینکی
مدل سازي در مهندسي(2018)
^امین نیکوبین*, 9311169009, 9321173001, مجتبی مرادی
تعیین محدوده شتاب قابل قبول برای ربات کابلی معلق
مدل سازي در مهندسي(2018)
8911169003, ^امین نیکوبین*
Optimal Swing up of Double Inverted Pendulum using Indirect Method
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology(2018)
^مارال صالحی, ^امین نیکوبین*, 8812169006
Numbers Cup Optimization: A new method for optimization problems
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2018)
9311173001*, ^علی قدوسیان, ^امین نیکوبین
Lyapunov-Based Nonlinear Disturbance Observer for n-Link Flexible Joint Robot Manipulators
CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS(2018)
8811117007, ^امین نیکوبین*, ^عباس دیدبان
Analysis of Optimal Balancing of Robot Manipulators in Repetitive Motions
JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME(2018)
^امین نیکوبین*, مجتبی مرادی
Design and Fabrication a Long-Gripping-Range Microgripper with Active and Passive Actuators
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering(2017)
9128131002, ^امین نیکوبین*
Indirect-based Approach for Optimal Swing up and Stabilization of a Single Inverted Pendulum with Experimental Validation
CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS(2017)
8812169006, ^امین نیکوبین*, ^علی قدوسیان
Optimal Balancing of Spatial Suspended Cable Robot in Point-to-Point Motion using the Indirect approach
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology(2017)
9311173001*, ^امین نیکوبین
A Novel Unmanned Solar Powered Quad-Rotor Helicopter
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RENEWABLE ENERGY RESEARCHES (IJARER)(2016)
اصغر صفری دوست, ^مارال صالحی, ^امین نیکوبین, عباس رضایی, سپیده حائری
طراحی مسیر بهینه برای ربات فضایی شناور - آزاد در حرکت نقطه به نقطه به روش غیرمستقیم
دانش و فناوری هوافضا(2016)
^امین نیکوبین*, 9211169002
Indirect solution of optimal control problems with state variable inequality constraints: finite difference approximation
ROBOTICA(2015)
^امین نیکوبین, م مرادی.
طراحی مسیر بهینه برای ربات کابلی معلق بوسیله میانیاب چندجمله¬ای درجه چهار و الگوریتم مثلث بهینه¬گر
مدل سازي در مهندسي(2015)
^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان, 9111169012*
طراحی مسیر بهینه و بالانسینگ تکراری برای روبات متحرک در حرکات سریع
مدل سازي در مهندسي(2014)
8711117004, ^امین نیکوبین*, ^ساسان آزادی کنارمرکی
بهینه سازی اندازه و شکل سازه های خرپا با روش بهنیه سازی الگوریتم مثلث بهینه گر
مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان(2014)
^علی قدوسیان, ^امین نیکوبین, 9111169012*
طراحی مسیر بهینه برای ربات با مفاصل انعطاف پذیر: ظرفیت حمل بار بیشینه-دامنه ارتعاشات کمینه
مهندسی مکانیک مدرس(2014)
^مارال صالحی, ^امین نیکوبین
MAXIMUM ALLOWABLE DYNAMIC PAYLOAD FOR FLEXIBLE MOBILE ROBOTIC MANIPULATORS
LATIN AMERICAN APPLIED RESEARCH(2013)
محرم حبیب نژاد کورایم, حامد. ن رحیمی , ^امین نیکوبین, م ناظمی زاده
Path Planning of Mobile Elastic Robotic Arms by Indirect Approach of Optimal Control
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED ROBOTIC SYSTEMS(2011)
محرم حبیب نژاد کورایم, حامد رحیمی, ^امین نیکوبین
Optimal balancing of robot manipulators in point-to-point motion
ROBOTICA(2010)
^امین نیکوبین
Analyzing the Wheeled Mobile Manipulators with Considering the Kinematics and Dynamics of the Wheels
(2009)
^امین نیکوبین, حامد رحیمی
Lyapunov – Based Nonlinear Disturbance Observer for Serial n-link Robot Manipulators
Journal of Intelligent and Robotic System(2008)
^امین نیکوبین, رضا حقیقی
زمان بهینه جابجایی دینامیکی برای ربات بازویی تک لینکی
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9321173001, ^امین نیکوبین
طراحی مسیر بهینه برای ربات سه کابلی معلق با دو روش مستقیم و غیرمستقیم
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9311173001, ^علی قدوسیان, ^امین نیکوبین
طراحی مسیر بهینه با حداقل تلاش کنترلی برای ربات موازی پنج لینکی با روش غیرمستقیم
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9311173001, ^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان
The New Meta-Heuristic Optimization Method: Optimizing Triangle Algorithm(OTA)
اولین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک(2016-05-26)
9311173001*, ^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان, 9111167057
Indirect Optimal Trajectory Planning of Parallel Four-bar mechanism in point to point motion
بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2016-04-26)
^امین نیکوبین*, 9211169010
Optimal balancing of planar cable robot in point to point motion using the indirect approach
3rd RSI International Conference on Robotics and Mechatronics - ICRoM 2015(2015-10-07)
^امین نیکوبین, ^مجتبی احمدیه خانه سر
Parameter identification of nonlinear systems using indirect solution of optimal control problem
3rd RSI International Conference on Robotics and Mechatronics - ICRoM 2015(2015-10-07)
مهیار نراقی, ^امین نیکوبین
Indirect Optimal Trajectory Planning of Robotic Manipulators with the Homotopy Continuation Technique
دومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک(2014-10-15)
^امین نیکوبین, مهیار نراقی
طراحی و تحلیل دینامیک کنترل یک ربات چهارکابلی فضایی
پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2012-08-28)
^امین نیکوبین, اسماعیل زمانی
Describing the Effective Parameters in Grippers, and Designing the Novel Micro-Nano Gripper
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
^امین نیکوبین, مصطفی حسنی نیاکی
بالا آوردن بهینه پاندول معکوس دو لینکی بر اساس روش غیر مستقیم
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان
A novel flexure-based microgripper for microdrug nano manipulation
پنجمین همایش سامانه های نوین دارو رسانی ایران(2011-10-04)
^امین نیکوبین, سمیرا حسینی
طراحی مسیر بهینه برای ربات با لینک انعطاف پذیر با در نظر گرفتن معادلات موتور
‫نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران(2011-05-10)
^امین نیکوبین
Finite element and pseudo-rigid-body analysis of a flexure-based XY microgripper
‫نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران(2011-05-10)
^امین نیکوبین, مصطفی حسنی نیاکی
طراحی مسیر بهینه برای منیپولاتورهای با مفصل انعطاف‌پذیر با در نظر گرفتن مدل موتور و گیربکس
دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی(2011-02-22)
^امین نیکوبین, ^عباس دیدبان
ساخت ربات بازویی با لینک انعطاف‌پذیر
دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی(2011-02-22)
^امین نیکوبین
بالانسینگ بهینه برای ربات دو لینکی در مسیر تعیین شده
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^امین نیکوبین, ^ساسان آزادی کنارمرکی
بالانسینگ بهینه روبات دو لینکی با استفاده از کنترل بهینه در حرکت نقطه به نقطه
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^امین نیکوبین
طراحی رویتگر اغتشاش غیر خطی برای روبات بازویی با لینک انعطاف پذیر
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^امین نیکوبین
Optimal motion planning of manipulators with elastic links and joints in generalized point-to-point task
ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE2009)(2009-08-30)
حامد رحیمی, محرم حبیب نژاد کورایم, ^امین نیکوبین
طراحی کنترلر به روش خطی سازی فیدبک مقاوم بر اساس رویت گر بهره بالای توسعه یافته برای یک سکوی دو درجه آزادی
هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2009-05-19)
^امین نیکوبین, اسماعیل زمانی
Path Planning of Nonholonomic Robots with Elastic Revolute Joints
نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران(2009-03-03)
محرم حبیب نژاد کورایم, حامد رحیمی, ^امین نیکوبین
Robuts Nonlinear Control of Two Links Robot Manipulator and Computing Maximum Load
word academy of scinece ,Engineering and Technology(2009-02-01)
گوران حسنی فرد, محرم حبیب نژاد کورایم, ^امین نیکوبین
طراحي مسير بهينه ربات
مرادي مجتبي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي بالا آوردن پاندول معكوس دولينكي
شهاب ابراهيم(تاریخ دفاع: 1390/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي منيپولاتور با لينك انعطاف پذير
خسروجردي امين(تاریخ دفاع: 1390/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل تحليلي عددي معادلات سينماتيك مسقيم رباتهاي موازي
حامدي رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تست پارامترهاي غيرخطي در ربات با منيپولاتور انعطاف پذير
خواجه زاده محمدعلي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه و كنترلر براي منيپولاتورهاي با مفصل انعطاف پذير
حبيب اللهي عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل تحليلي عددي معادلات سينماتيك رباتهاي موازي
حامدي رضا(تاریخ دفاع: 1389/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترلي و رويت گر غير خطي براي مينيولانور بالينك انعطاف پذير
عيسي وند جواد(تاریخ دفاع: 1389/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك ميكرو/ نانو گريپر جديد به منظور جابجايي اجسام در مقياس ميكرو/ نانو
رافتي زاده محمدعلي(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي كنترلر براي يك ربات جهار كابلي فضايي
ثقفي پور فرد مجتبي(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، تحليل و ساخت يك ربات چهار كابلي
رسولي محمود(تاریخ دفاع: 1392/01/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خياط حسينعلي(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت سيستم كنترل دما و جريان باد جهت خشك كردن بهينه زرشك
تقي خاني مهدي(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي ربات هاي كابلي براي ربات كابلي فضايي معلق
رياحي وزواري مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و استخراج فضاي كاري يك ربات كابلي فضايي
فرزام پناه حميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي رويتگرهاي حالت و اغتشاش براي سيستم پاندول معكوس
يوسفي صدرفخري رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي رفتارگذاري موتورهاي احتراق داخلي
تجلي محمدرضا ، مقطع : دكتري
طراحي مسير بهينه براي ربات هاي بازويي فضايي
چهل گردي ساماني نسترن(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بالانس بهينه براي ربات¬هاي موازي در حركت نقطه به نقطه
كمال امير(تاریخ دفاع: 1394/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي پرتاپ يك جسم توسط ربات دو درجه آزادي
سيد مرتاض سيد حسين(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و ساخت يك ژيروسكوپ 3 درجه آزادي جهت استفاده در شهر بازي
طراحي مسير بهينه و پياده سازي پرتاب يك جسم توسط يك ربات آزمايشگاهي
فراشي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و ساخت يك ژيروسكوپ 3 درجه آزادي جهت استفاده در شهر بازي
احساني پور عباس(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه جهت راه رفتن و پرش يك ربات دوپا با بكار گرفتن پنجه فعال
خواجه دهي فرشيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، تحليل و امكان سنجي ساخت پله پيما در مسير منحني
ذوالفقاري وحيد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه چند هدفه يك ميكروگريپر دوبعدي با استفاده از الگوريتم جديد براي اصلاح مرز و ارزيابي تجربي شاخص هاي عملكردي آن
حسن آبادي احسان(تاریخ دفاع: 1399/12/28) ، مقطع : دكتري
طراحي مسير بهينه براي ربات فضايي در يك مسير مشخص
طهماسبي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي ديناميكي و تحليل ارتعاشي ميكرو كانتيلور ميكروسكوپ نيروي اتمي مود ضربه اي در محيط هاي مختلف در مقياس نانو
قديمي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه يك ميكرو گريپر با استفاده از بهينه سازي توپولوژي توسط الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات(PSO)
هدايتي سيدمحمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بالانس بهينه ربات موازي دو درجه ازادي صفحه اي جهت عمليات برداشت و گذاشت با اعتبار سنجي آزمايشگاهي
رياحي وزواري مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/07/20) ، مقطع : دكتري
طراحي و ساخت ربات تميز كننده مقره هاي خطوط انتقال برق
اميري امير(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك پهباد چند موتوره جهت استقرار يك ربات بر روي دكل هاي خطوط انتقال برق
رضائي سنگدهي سيد احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، مدلسازي و كنترل يك پهپاد چند موتوره تحت نيروي عكس العمل جت آب
اردو عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي حركت بهينه براي ربات بازويي پرتابگر با اعتبارسنجي آزمايشگاهي
عسگري محسن(تاریخ دفاع: 1400/07/26) ، مقطع : دكتري
طراحي سيستم كنترلي براي كايت ژنراتور به منظور توليد توان بهينه
كاكاوند ماني(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : دكتري
طراحي مسير زمان بهينه براي ربات دو درجه آزادي با وزنه هاي تعادلي قابل تنظيم
حسن زاده شهريور مهسا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثر اختلالات مكانيكي مطلوب بر ميكرو/نانو سنسورهاي رزونانسي غيرخطي با درجه آزادي محدود بر مبناي كوپلينگ مودهاي ارتعاشي
قائمي نرجس ، مقطع : دكتري
كنترل كشش كابل در كايت ژنراتور با استفاده از روش برنامه ريزي ضرايب
وطن نژاد رحمان(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير كمينه طول - كمينه انرژي همراه با اجتناب از برخورد با موانع براي ربات هاي سيار و خودروهاي خودران
انالويي علي ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار ديناميكي سيستم ترمز ديسكي خودرو با در نظر گرفتن عدم قطعيت در پارامترها
نوحي فهيمه ، مقطع : دكتري
طراحي مسير و بالانس بهينه براي ربات دو درجه آزادي در حركت برداشت و گذاشت
اكبري وحيد(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك ربات خودران و اجراي الگوريتم مكان يابي و نقشه نگاري همزمان
رشيدي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ايزدخواه امير ، مقطع : دكتري
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي مكانيزم حركتي اصطكاكي براي ميز دوار
شهسواري مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت چرخ دنده ساده بدون لقي دوتكه ،جهت انتقال توان هاي بالا
مهدوي محمدمهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي رويت گر حالت و اغتشاس براي پاندول معكوس مجهز به چرخ واكنشي
رشيدي پوريا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيستم كنترل پايداري يكپارچه براي كنترل ديناميك طولي، جانبي، واژگوني و چرخش وسايل نقليه الكتريكي با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها
غفارپور سالار ، مقطع : دكتري
سيستم كنترل پايداري يكپارچه براي كنترل ديناميك طولي، جانبي، واژگوني و چرخش وسايل نقليه الكتريكي با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها
غفارپور سالار ، مقطع : دكتري
طراحي مسير بهينه ربات
مرادي مجتبي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي بالا آوردن پاندول معكوس دولينكي
شهاب ابراهيم(تاریخ دفاع: 1390/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي منيپولاتور با لينك انعطاف پذير
خسروجردي امين(تاریخ دفاع: 1390/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل تحليلي عددي معادلات سينماتيك مسقيم رباتهاي موازي
حامدي رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تست پارامترهاي غيرخطي در ربات با منيپولاتور انعطاف پذير
خواجه زاده محمدعلي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه و كنترلر براي منيپولاتورهاي با مفصل انعطاف پذير
حبيب اللهي عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل تحليلي عددي معادلات سينماتيك رباتهاي موازي
حامدي رضا(تاریخ دفاع: 1389/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترلي و رويت گر غير خطي براي مينيولانور بالينك انعطاف پذير
عيسي وند جواد(تاریخ دفاع: 1389/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك ميكرو/ نانو گريپر جديد به منظور جابجايي اجسام در مقياس ميكرو/ نانو
رافتي زاده محمدعلي(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي كنترلر براي يك ربات جهار كابلي فضايي
ثقفي پور فرد مجتبي(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، تحليل و ساخت يك ربات چهار كابلي
رسولي محمود(تاریخ دفاع: 1392/01/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خياط حسينعلي(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت سيستم كنترل دما و جريان باد جهت خشك كردن بهينه زرشك
تقي خاني مهدي(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي ربات هاي كابلي براي ربات كابلي فضايي معلق
رياحي وزواري مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و استخراج فضاي كاري يك ربات كابلي فضايي
فرزام پناه حميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي رويتگرهاي حالت و اغتشاش براي سيستم پاندول معكوس
يوسفي صدرفخري رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي رفتارگذاري موتورهاي احتراق داخلي
تجلي محمدرضا ، مقطع : دكتري
طراحي مسير بهينه براي ربات هاي بازويي فضايي
چهل گردي ساماني نسترن(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بالانس بهينه براي ربات¬هاي موازي در حركت نقطه به نقطه
كمال امير(تاریخ دفاع: 1394/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي پرتاپ يك جسم توسط ربات دو درجه آزادي
سيد مرتاض سيد حسين(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و ساخت يك ژيروسكوپ 3 درجه آزادي جهت استفاده در شهر بازي
طراحي مسير بهينه و پياده سازي پرتاب يك جسم توسط يك ربات آزمايشگاهي
فراشي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و ساخت يك ژيروسكوپ 3 درجه آزادي جهت استفاده در شهر بازي
احساني پور عباس(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه جهت راه رفتن و پرش يك ربات دوپا با بكار گرفتن پنجه فعال
خواجه دهي فرشيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، تحليل و امكان سنجي ساخت پله پيما در مسير منحني
ذوالفقاري وحيد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه چند هدفه يك ميكروگريپر دوبعدي با استفاده از الگوريتم جديد براي اصلاح مرز و ارزيابي تجربي شاخص هاي عملكردي آن
حسن آبادي احسان(تاریخ دفاع: 1399/12/28) ، مقطع : دكتري
طراحي مسير بهينه براي ربات فضايي در يك مسير مشخص
طهماسبي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي ديناميكي و تحليل ارتعاشي ميكرو كانتيلور ميكروسكوپ نيروي اتمي مود ضربه اي در محيط هاي مختلف در مقياس نانو
قديمي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه يك ميكرو گريپر با استفاده از بهينه سازي توپولوژي توسط الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات(PSO)
هدايتي سيدمحمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بالانس بهينه ربات موازي دو درجه ازادي صفحه اي جهت عمليات برداشت و گذاشت با اعتبار سنجي آزمايشگاهي
رياحي وزواري مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/07/20) ، مقطع : دكتري
طراحي و ساخت ربات تميز كننده مقره هاي خطوط انتقال برق
اميري امير(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك پهباد چند موتوره جهت استقرار يك ربات بر روي دكل هاي خطوط انتقال برق
رضائي سنگدهي سيد احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، مدلسازي و كنترل يك پهپاد چند موتوره تحت نيروي عكس العمل جت آب
اردو عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي حركت بهينه براي ربات بازويي پرتابگر با اعتبارسنجي آزمايشگاهي
عسگري محسن(تاریخ دفاع: 1400/07/26) ، مقطع : دكتري
طراحي سيستم كنترلي براي كايت ژنراتور به منظور توليد توان بهينه
كاكاوند ماني(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : دكتري
طراحي مسير زمان بهينه براي ربات دو درجه آزادي با وزنه هاي تعادلي قابل تنظيم
حسن زاده شهريور مهسا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثر اختلالات مكانيكي مطلوب بر ميكرو/نانو سنسورهاي رزونانسي غيرخطي با درجه آزادي محدود بر مبناي كوپلينگ مودهاي ارتعاشي
قائمي نرجس ، مقطع : دكتري
كنترل كشش كابل در كايت ژنراتور با استفاده از روش برنامه ريزي ضرايب
وطن نژاد رحمان(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير كمينه طول - كمينه انرژي همراه با اجتناب از برخورد با موانع براي ربات هاي سيار و خودروهاي خودران
انالويي علي ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار ديناميكي سيستم ترمز ديسكي خودرو با در نظر گرفتن عدم قطعيت در پارامترها
نوحي فهيمه ، مقطع : دكتري
طراحي مسير و بالانس بهينه براي ربات دو درجه آزادي در حركت برداشت و گذاشت
اكبري وحيد(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك ربات خودران و اجراي الگوريتم مكان يابي و نقشه نگاري همزمان
رشيدي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ايزدخواه امير ، مقطع : دكتري
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي مكانيزم حركتي اصطكاكي براي ميز دوار
شهسواري مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت چرخ دنده ساده بدون لقي دوتكه ،جهت انتقال توان هاي بالا
مهدوي محمدمهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي رويت گر حالت و اغتشاس براي پاندول معكوس مجهز به چرخ واكنشي
رشيدي پوريا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيستم كنترل پايداري يكپارچه براي كنترل ديناميك طولي، جانبي، واژگوني و چرخش وسايل نقليه الكتريكي با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها
غفارپور سالار ، مقطع : دكتري
سيستم كنترل پايداري يكپارچه براي كنترل ديناميك طولي، جانبي، واژگوني و چرخش وسايل نقليه الكتريكي با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها
غفارپور سالار ، مقطع : دكتري
Optimal Balancing of the Robotic Manipulators
Optimal Balancing of the Robotic Manipulators
ربات قابل بالانس برای انجام حرکت تکراری بین دو نقطه، بدون صرف توان
دانشگاه سمنان(2017-06-07)
ربات قابل بالانس برای انجام حرکت تکراری بین دو نقطه، بدون صرف توان
دانشگاه سمنان(2017-06-07)
بالانس بهینه ربات موازی دو درجه آزادی جهت انجام حرکت تکراری بین دو نقطه با صرف کمترین توان
دانشگاه سمنان(2019-11-02)
پله پیمای اصطکاکی برای مسیر منحنی
دانشگاه سمنان(2017-04-19)
طراحی مسیر بهینه برای ربات‌های بازویی صنعتی با در نظر گرفتن قیود حالت-کنترل و بالانس ربات در حرکت‌های تکراری
(2016-03-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کدنویسی سینماتیک معکوس   (12 بار دانلود)
کدنویسی سینماتیک معکوس برای ربات دولینکی صفحه ای
رسم مکان هندسی ریشه ها با استفاده از sisotool   (30 بار دانلود)
رسم مکان هندسی ریشه ها با استفاده از جعبه ابزار sisotool در نرم افزار MATLAB
ادامه جلسه هفتم، فضای کاری، کد نویسی   (13 بار دانلود)
فضای کاری برای ربات دو لینکی، کد نویسی با MATLAB
ادامه جلسه ششم، کد نویسی   (15 بار دانلود)
سینماتیک مستقیم، کد نویسی با MATLAB
ادامه جلسه چهارم، کد نویسی   (37 بار دانلود)
حل مستقیم و معکوس روابط زوایای اویلر، کدنویسی با MATLAB
کتاب استاتیک مریام   (25 بار دانلود)
تکلیف سری اول، بخش مقدمه   (32 بار دانلود)
جلسه بیست و یکم، پاسخ فرکانسی، دیاگرام بود، بخش اول   (198 بار دانلود)
معرفی پاسخ فرکانسی یک سیستم، دامنه و فاز، دیاگرام بود برای عوامل پایه ای
جلسه بیستم، طراحی جبران ساز پیشفاز-پس فاز به روش مکان هندسی   (183 بار دانلود)
طراحی جبران ساز پیش فاز-پس فاز به روش مکان هندسی ریشه ها، Lead-Lag Compensator
جلسه نوزدهم، طراحی جبران ساز پس فاز به روش مکان هندسی   (144 بار دانلود)
طراحی جبران ساز پس فاز به روش مکان هندسی ریشه ها، Lag compensator
جلسه هجدهم، طراحی جبران ساز پیش فاز به روش مکان هندسی   (257 بار دانلود)
طراحی جبران ساز پیش فاز به روش مکان هندسی ریشه ها، lead compensator
فایل پاورپوینت جلسات پانزدهم تا هفدهم، مکان هندسی ریشه ها و کنترلر PID   (185 بار دانلود)
جلسه هفدهم، مکان هندسی ریشه ها، کنترلر PID   (237 بار دانلود)
ادامه مکان هندسی ریشه ها و حل چند مثال متنوع دیگر، بررسی اثر محل صفر و قطب روی مکان هندسی، کنترلر PID
جلسه شانزدهم، مکان هندسی ریشه ها، بخش دوم   (226 بار دانلود)
حل چند مثال با جزئیات کامل، رسم مکان هندسی ریشه ها با MATLAB و جعبه ابزار sisotool
جلسه پانزدهم، مکان هندسی ریشه ها   (191 بار دانلود)
شرط زاویه و اندازه، قواعد کلی رسم مکان هندسی ریشه ها
فایل پاورپوینت جلسات دوازدهم تا چهاردهم، کنترل اتوماتیک   (144 بار دانلود)
سیستمهای مرتبه بالاتر، خطای حالت ماندگار، معیار پایداری روث
جلسه چهاردهم، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار   (170 بار دانلود)
معیار پایداری روث
جلسه سیزدهم، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار   (218 بار دانلود)
نوع سیستم، خطای حالت ماندگار
جلسه دوازدهم، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار   (159 بار دانلود)
سیستمهای مرتبه بالاتر، قطب غالب، اثر صفر
فایل پاورپوینت جلسات نهم تا یازدهم، تحلیل پاسخ گذرا   (193 بار دانلود)
جلسه یازدهم، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار   (206 بار دانلود)
ادامه سیستم مرتبه دو، حل چند مثال
جلسه دهم، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار   (308 بار دانلود)
سیستم مرتبه دوم
جلسه نهم، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار   (225 بار دانلود)
سیستم مرتبه اول
کنترل اتوماتیک، مدلسازی، پاورپوینت جلسه هشتم   (194 بار دانلود)
جبر بلوک دیاگرامها
جلسه هشتم، کنترل اتوماتیک، مدلسازی   (359 بار دانلود)
جبر بلوک دیاگرامها، روش مستقیم، روش میسون
کنترل اتوماتیک، مدلسازی، پاورپوینت   (231 بار دانلود)
مربوط به جلسات، 5 و 6 و 7
جلسه اول، آموزش مقدماتی MATLAB   (254 بار دانلود)
فیلم آموزشی، مدت زمان یک ساعت و ده دقیقه، توضیح پنجره های مختلف، نحوه تعریف بردار و ماتریس، عملیات ماتریسی، کشیدن شکل دو بعدی و ویرایش آن
جلسه هفتم، کنترل اتوماتیک، مدلسازی   (321 بار دانلود)
مدلسازی مخازن متصل به هم، سیستمهای الکتریکی، مدلسازی موتور DC
جلسه ششم، کنترل اتوماتیک، مدلسازی   (213 بار دانلود)
مدلسازی سیستم تعلیق، مدلسازی سیستم موتور، بار و گیربکس
جلسه پنجم، کنترل اتوماتیک، مدلسازی   (625 بار دانلود)
هدف از مدلسازی، تابع تبدیل، دیاگرام بلوکی، حل برای سیستم جرم و فنر به همراه شبیه سازی در MATLAB
جزوه درسی فصل مدلسازی، فایل pdf   (418 بار دانلود)
شامل بخش تبدیل لاپلاس و بخش مدلسازی سیستمهای دینامیکی
کنترل اتوماتیک، مروری بر تبدیل لاپلاس، پاورپوینت   (191 بار دانلود)
جلسه چهارم، کنترل اتوماتیک، مروری بر تبدیل لاپلاس   (326 بار دانلود)
عکس تبدیل لاپلاس، روش بسط به کسرهای جزئی، حل چند مثال با MATLAB، حل معادلات دیفرانسیل با روش تبدیل لاپلاس
جلسه سوم، کنترل اتوماتیک، مروری بر تبدیل لاپلاس   (266 بار دانلود)
مروری بر اعداد مختلط، مروری بر تبدیل لاپلاس و قضایای آن به همراه حل چندین مثال.
درس کنترل اتوماتیک، مقدمه، فایل پاورپوینت   (235 بار دانلود)
جلسه دوم، درس کنترل اتوماتیک، مقدمه   (224 بار دانلود)
فایل فایل ویدوئی، در این بخش ویژگیهای مطلوب سیستم کنترل و تقسیم بندی سیستم های کنترل از جنبه های مختلف ارائه میگردد.
جلسه اول درس کنترل اتوماتیک، مقدمه   (263 بار دانلود)
فایل ویدوئی، در این بخش مفاهیم پایه ای کنترل توضیح داده میشود.
جلسه چهاردهم، سینماتیک دیفرانسیلی   (174 بار دانلود)
قضیه اساسی جبر خطی، تحلیل افزونگی
جلسه سیزدهم، سینماتیک دیفرانسیلی   (185 بار دانلود)
ژاکوبین تحلیلی، استاتیک
جلسه دوازدهم، سینماتیک دیفرانسیلی، تکینگی   (181 بار دانلود)
جلسه پنجم، مروری بر دینامیک   (99 بار دانلود)
جلسه یازدهم، سینماتیک دیفرانسیلی   (172 بار دانلود)
محاسبه ماتریس ژاکوبین برای ربات سه درجه آزادی صفحه ای و ربات شبه انسان
جلسه دهم، سینماتیک دیفرانسیلی   (206 بار دانلود)
ژاکوبین هندسی
جلسه نهم، سینماتیک   (207 بار دانلود)
سینماتیک معکوس ربات شبه انسان و مچ کروی
جلسه هشتم، سینماتیک   (214 بار دانلود)
حل سینماتیک معکوس ربات سه لینکی صفحه ای RRR و بازوی کروی
جلسه هفتم، سینماتیک   (216 بار دانلود)
فضاي كاري، درجه آزادي اضافي، سينماتيك معكوس ربات RR صفحه ای
جلسه چهارم، مروری بر دینامیک   (125 بار دانلود)
جلسه ششم، سینماتیک   (213 بار دانلود)
حل سینماتیک مستقیم چند مثال مختلف طبق قرارداد D-H
فایل pdf جلسات اول تا سوم   (96 بار دانلود)
شماره تکالیف در انتهای فایل آمده است.
جلسه سوم، مروری بر استاتیک   (121 بار دانلود)
جلسه دوم، مروری بر استاتیک   (110 بار دانلود)
جلسه پنجم، سینماتیک، بخش دوم   (245 بار دانلود)
بخش اول و دوم دانلود و در کنار هم باز شود تا یک فایل ویدیوئی ایجاد گردد.
جلسه پنجم، سینماتیک، بخش اول   (224 بار دانلود)
ماتریس تبدیل همگن، قرارداد دناویت-هارتنبرگ
pdf جلسه سوم و چهارم   (195 بار دانلود)
جلسه چهارم، سینماتیک   (256 بار دانلود)
نمایش بردار، بیان بردار در دستگاه دیگر، دوران بردار، ترکیس ماتریس های دوران، زوایای اویلر، نمایش زاویه و محور
جلسه سوم، سینماتیک   (267 بار دانلود)
درجه آزادی ربات، موقعیت و جهت جسم صلب، ماتریس دوران، دورانهای اصلی
جلسه اول، مروری بر استاتیک   (135 بار دانلود)
جلسه دوم، مقدمه   (284 بار دانلود)
جلسه اول، مقدمه (بخش دوم)   (306 بار دانلود)
بخش اول و دوم دانلود شود. بعد از باز کردن فایلها، یک فایل ویدیوئی ایجاد میشود.
جلسه اول، مقدمه (بخش اول)   (320 بار دانلود)
بخش اول و دوم دانلود شود. بعد از باز کردن فایلها، یک فایل ویدیوئی ایجاد میشود.
درس کنترل اتوماتیک، پاسخ گذرا و ماندگار، بخش ششم، معیار پایداری روث، pdf   (317 بار دانلود)
درس کنترل اتوماتیک، پاسخ گذرا و ماندگار، بخش پنجم، خطای حالت ماندگار، pdf   (284 بار دانلود)
درس کنترل اتوماتیک، پاسخ گذرا و ماندگار، بخش چهارم، سیستمهای مرتبه بالا، pdf   (259 بار دانلود)
درس کنترل اتوماتیک، پاسخ گذرا و ماندگار سیستمهای خطی، بخش اول و دوم و سوم، pdf   (293 بار دانلود)
کتاب siciliano   (392 بار دانلود)
آموزش مقدماتی Simulink   (547 بار دانلود)
آموزش مقدماتی MATLAB   (582 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رباتیک پیشرفته   (351 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک و برق , گرایش : طراحی کاربردی، مکاترونیک
کنترل پیشرفته   (318 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
کنترل اتوماتیک   (559 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک عمومی
دینامیک پیشرفته   (327 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مکانیک
anikoobin@semnan.ac.ir
(+98)2331533353

فرم تماس